Termeni și Condiții

Acești „Termeni și Condiții Generale pentru Clienți” sunt aplicabile relațiilor între pizzarossi.ro și Clienți. Cu privire la Restaurante se face referire în „Termeni și Condiții Generale pentru Restaurante”.

 1. Definiții
  Oferta: gama de produse și servicii oferite de Restaurant care se pot comanda de Client prin Platformă.

Comandă: o comandă plasată de un Client către Restaurant prin intermediul Platformei cu privire la Oferta selectată de Client.

Client: o persoană fizică sau juridică, care plasează o Comandă prin Platformă.

Contract: un contract între Client și Restaurant referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.

Platformă: pagina/paginile de Internet, aplicațiile, instrumentele și alte echipamente ale pizzarossi.ro și ale societăților și partenerilor comerciali afiliați acesteia, prin intermediul cărora se pune la dispoziție Serviciul.

Restaurant: o societate care prepară feluri de mâncare, băuturi și articole aferente și utilizează Platforma pentru a încheia și plăti Contractele.

Informații despre Restaurant: informațiile despre Restaurant în legătură cu, printre altele, datele societății și datele de contact, informații generale, gama de produse (feluri de mâncare, garnituri, opțiuni și băuturi), prețurile pentru fiecare produs individual (inclusiv TVA), sigla societății, grafice, zona de livrare (inclusiv coduri poștale), costuri de livrare și cantitățile minime de comandă.

Serviciul: serviciile comerciale și/sau activitățile care se oferă Clientului de pizzarossi.ro, inclusiv publicarea Ofertei, facilitarea încheierii Contractelor și transmiterea Comenzilor către Restaurantul relevant.

pizzarossi.ro acționând pentru sine și în numele oricărei entități sau persoane care controlează, sunt controlate sau se află sub controlul comun, direct sau indirect, cu pizzarossi.ro Group B.V.

Bacșiș: sumă voluntară plătită de un Client pentru curierul care livrează Comanda.

 1. Datele de identificare ale pizzarossi.ro
  pizzarossi.ro operează sub denumirea BEZEURI SRL:

Strada Brazda Nanterre 90, Craiova

CUI: RO40514264

Reg. Comert: J16/392/2019

E-Mail: office@pizzarossi.ro

Tel: 0770 974 074

 1. Aplicabilitate
  Acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți sunt aplicabile numai Serviciului. pizzarossi.ro nu răspunde de Ofertă. După cum este cazul, Termenii și Condițiile Generale ale Restaurantului se vor aplica Ofertei în suplimentar.
  Prin plasarea unei Comenzi, Clientul încheie direct un Contract cu Restaurantul pentru livrarea Ofertei selectate de Client. Clientul este angajat de Comandă și nu va avea dreptul la o rambursare, exceptând cazul în care anularea este permisă de Restaurant conform articolului 6 de mai jos.
 2. Oferta
  pizzarossi.ro publică pe Platformă Oferta. pizzarossi.ro nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru conținuturile Ofertei și Informațiile despre Restaurant de pe Platformă. Restaurantul poate folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Client este alergic la orice alimente, recomandăm să contacteze telefonic Restaurantul pentru informații despre alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.
  pizzarossi.ro prezintă toate Informațiile despre Restaurant astfel încât să fie clar Clientului care sunt drepturile și obligațiile acestuia după ce a acceptat Oferta.
  pizzarossi.ro nu va accepta nicio răspundere pentru disponibilitatea Platformei.
 3. Contractul
  Contractul intră în vigoare din momentul în care Clientul finalizează Comanda prin apăsarea butonului „Cumpără acum” în timpul procedurii de plasare a unei Comenzii prin Platformă.
  După recepționarea Comenzii, pizzarossi.ro va confirma electronic Comanda Clientului.
  Contractul se poate executa de Restaurant doar dacă Clientul furnizează date de contact și informații despre adresă corecte și complete atunci când plasează Comanda. Clientul este obligat să raporteze imediat orice neconcordanțe din detaliile de plată furnizate sau indicate pizzarossi.ro sau Restaurantului.
  În privința informațiilor despre starea Comenzii acestuia, după ce a plasat Comanda, Clientul este obligat să fie disponibil telefonic sau prin email (astfel cum este menționat la plasarea Comenzii) atât pentru Restaurant, cât și pentru pizzarossi.ro.
  În cazul în care Clientul alege să i se livreze Comanda, Clientul trebuie să fie prezent la adresa de livrare indicată de Client în comandă pentru a ridica/recepționa articolele Comenzii.
  Dacă pizzarossi.ro livrează Comanda în numele Restaurantului, pizzarossi.ro poate percepe costurile de livrare ale Clientului. Costurile curente de livrare sunt indicate pe platformă înainte ca un client să efectueze o comandă. O primire pentru aceste costuri de livrare poate fi solicitată cu pizzarossi.ro.
  În cazul în care Clientul hotărăște să ridice Comanda, trebuie să fie prezent la ora selectată la locația de ridicare a Restaurantului, după cum se indică în mesajul de confirmare pe email, SMS sau pagina de internet a pizzarossi.ro.
  La livrarea Comenzii, Restaurantul poate solicita identificarea, în cazul în care Comanda conține produse alcoolice sau alte produse cu limită de vârstă. În cazul în care Clientul nu se poate identifica în mod corespunzător sau nu îndeplinește cerințele minime de vârstă, Restaurantul va refuza să livreze Clientului produsele respective. În acest caz, se pot percepe costuri de anulare pentru daunele suferite de pizzarossi.ro sau Restaurant.
  pizzarossi.ro nu acceptă nicio răspundere referitoare la executarea Contractului.
  După plasarea Comenzii, Clientul poate, la unica sa discreție, să aleagă să ofere un bacșiș unui curier folosind metodele de plată online disponibile.
  Bacșișul este destinat curierilor și nu poate fi considerat ca plată pentru serviciile pizzarossi.ro. În această privință, pizzarossi.ro va acționa drept custode și cedent al sumelor care reprezintă bacșișuri.
  pizzarossi.ro va transfera Bacșișul curierilor dacă aceștia sunt angajați în mod direct prin intermediul pizzarossi.ro. În cazul în care un curier nu este angajat prin intermediul pizzarossi.ro ci în mod direct de către Restaurant, pizzarossi.ro transferă Bacșișul Restaurantului și obligă Restaurantul să achite Bacșișul curierului. pizzarossi.ro nu poate garanta și nu poate fi considerat responsabil pentru transferarea Bacșișului de la Restaurant la curier.
  După ce Clientul a primit o confirmare a plasării Bacșișului, Bacșișul nu poate fi rambursat sau returnat.
 4. Denunțarea Contractului și anularea Comenzii
  Având în vedere natura perisabilă a Ofertei, Clientul nu va avea dreptul să denunțe Contractul. Comenzile nu se pot anula de Client prin intermediul pizzarossi.ro. Clientul poate să Anuleze Comanda către Restaurant numai în cazul în care Restaurantul indică în mod explicit că Anularea Comenzii de către Client este posibilă.
  Restaurantul și pizzarossi.ro are dreptul să refuze Comenzile și să anuleze Contractele în numele Restaurantului, dacă există orice suspiciune rezonabilă referitoare la corectitudinea sau autenticitatea Comenzii sau a datelor de contact, dacă adresa de livrare menționată în Comandă se află în afara zonei de livrare a Restaurantului sau în caz de forță majoră.
  În cazul în care Clientul plasează o Comandă falsă (de exemplu prin indicarea de date de contact incorecte, prin neplată sau prin neprezentarea la locația de livrare sau ridicare, pentru a primi Comanda) sau nu îndeplinește în alt mod obligațiile acestuia conform Contractului, pizzarossi.ro va avea dreptul să refuze orice Comenzi viitoare de la un asemenea Client.
  pizzarossi.ro are dreptul să refuze Comenzile și să anuleze Contractele în numele Restaurantului, dacă există orice suspiciune rezonabilă referitoare la corectitudinea sau autenticitatea Comenzii sau a datelor de contact. În cazul în care Clientul plasează Comenzi care par false sau frauduloase, pizzarossi.ro poate raporta acest fapt la poliție.
 5. Plata
  În momentul încheierii Contractului conform prevederilor din articolul 5.1 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, Clientul are obligația să plătească Restaurantului Comanda. Clientul poate îndeplini această obligație de plată utilizând o metodă de plată online prin intermediul Platformei sau prin plata către Restaurant, la locația Restaurantului sau la locul de ridicare.
  Conform prevederilor din articolul 6 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, rambursarea (parțială) a unei plăți online va fi posibilă numai în cazul în care Comanda nu se poate livra (integral). Rambursarea se va efectua întotdeauna în același cont cu cel din care s-a efectuat plata. În funcție de metoda de plată utilizată de Client, prelucrarea rambursării va dura maxim 10 zile lucrătoare.
  Restaurantul a autorizat pizzarossi.ro să accepte plata online de la Client, în numele Restaurantului.
 6. Rezolvarea plângerilor
  Plângerile Clientului despre Ofertă, Comandă sau executarea Contractului urmează să se transmită Restaurantului. Răspundere exclusivă pentru Ofertă și executarea Contractului revine Restaurantului. pizzarossi.ro poate asuma un rol de mediere.
  În cazul în care Clientul are o plângere referitoare la Serviciu, plângerea urmează să se comunice prin intermediul formularului de contact, prin email sau poștă către serviciul clienți pizzarossi.ro, la adresa de contact indicată în articolul 2 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți.
  Odată primită plângerea de către pizzarossi.ro, aceasta din urmă va reacționa cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o săptămână, cu confirmarea de primire. pizzarossi.ro își propune să rezolve plângerea de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de două săptămâni.
  Plângerile, așa cum sunt descrise în secțiunile 1 și 2 din acest articol, trebuie depuse imediat, în timp util după ce Clientul a detectat lipsurile, să fie descrise complet și clar și depuse la Restaurantul respectiv (secțiunea 1) sau pizzarossi.ro (secțiunea 2).
  Comisia Europeană gestionează o Platformă ODR. Această Platformă se găsește la http://ec.europa.eu/odr . pizzarossi.ro exclude în mod explicit utilizarea oricărei soluții de Rezolvare Alternativă a Litigiilor, astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2013/11/UE. Adresa de email a pizzarossi.ro este office@pizzarossi.ro
 7. Comunicări comerciale
  Când plasează Comanda, Clientul se poate de asemenea abona la comunicările comerciale ( newsletter ). Clientul se poate dezabona de la acest newsletter, în orice moment și cu titlu gratuit, sau contactând service-ul Clienți prin utilizarea datelor de contact menționate la „Adresa de Corespondență” din articolul 2 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți.
 8. Inspectarea și corectarea datelor cu caracter personal arhivate
  pizzarossi.ro va procesa datele cu caracter personal referitoare la Client. Procesarea datelor cu caracter personal fac obiectul Declarației de Confidențialitate.
Scroll to Top